top of page

Christa Kruger-Heijdens ,

ontwikkelde sedert 2001 een toenemende passie voor het schilderen.

In haar werk is in de loop der jaren een verschuiving te zien van (semi) figuratieve schilderijen naar meer abstract werk.

Schilderen is voor Christa een kwestie van het laten 'ontstaan' van een schilderstuk terwijl ze daaraan bezig is. Het werk groeit als het ware. Zelfs als zij weet waar ze met een schilderij naar toe wil, neemt zij voortdurend de tijd en de ruimte om het aan te passen en te veranderen.

Haar vaste streven is een harmonieus eindresultaat. Daarbij is vooral haar eigen intuïtie richtinggevend. Persoonlijke waarneming en beleving van de werkelijkheid worden door Christa geprojecteerd in abstracte composities

Wie op zoek gaat naar concrete herkenningspunten, zal die in Christa's huidige werk niet snel aantreffen.Haar schilderijen verwijzen niet naar specifieke plekken, gebeurtenissen of afbeeldingen, maar reflecteren de waarnemingen uit haar eigen leven en belevingswereld.


Christa hoopt met de presentatie van een aantal van haar schilderijen op deze website, de beleving en de fantasie van de website-bezoeker te kunnen stimuleren.

Wanneer u belangstelling heeft voor haar schilderijen, zal Christa u graag nader informeren.


O​nlangs verscheen het b​oek  "Ontmoeting".  

Naast een overzicht van Christa's schilderijen,  bevat het boek gedichte​n van de Koerdisch-Perzische schrijver en dichter Azar Tishe.  Het boek geeft een inkijkje in de prachtige poëzie en de kleurrijke impressies van beide kunstenaars, die elkaar wederzijds inspireren​

bottom of page